Verstrekking van gegevens
De gegevens die u verstrekt aan Footballshop.nl, hetzij door middel van het contactformulier, bestelling via de webshop of andere wegen worden op geen enkele manier aan derden verstrekt. Deze worden alleen gebruikt door Footballshop.nl om uw bestelling te verwerken en te leveren.

Door ons gevraagde informatie
Wij hebben bepaalde informatie van u nodig om een bestelling te kunnen verwerken en leveren. Naam, adresgegevens voor de factuur, eventueel ander afleveradres en het e-mailadres.

Mocht u verder nog vragen hebben omtrent dit onderwerp dan horen wij graag van u via ons e-mail adres: footballshop.nl@gmail.com.